Le stagioni possibili

Le stagioni possibili 60x100 - Marco Sciame
Le stagioni possibili
60×100 cm
acrilico su tela